ΑΡΧΙΚΗ

Πρασιές Πανδιονίδας

Οι Πρασιές ή Πρασία ή Πρασιά (αρχαία ελληνικά: Πρασίαι ή Πρασιαί ή Πρασία ή Πρασιὰ), (ο δήμος: Πρασιών) ήταν αρχαίος οικισμός – πόλη και δήμος της Πανδιονίδας (περιοχή της Αρχαίας Αττικής και φυλή της αρχαίας Αθήνας).

Ο δήμος των Πρασιών, ήταν δήμος της Παραλίας.[1] Βρισκόταν στην ανατολική ακτή της Αττικής, μεταξύ των δήμων του Ποταμού και της Στειρίας, νότια της αρχαίας Αθήνας, καθώς σύμφωνα με τη διαδρομή που αναφέρει ο Στράβων μετά το Σούνιο ακολουθούσαν οι Θόρικος, Ποταμὸς και κατόπιν η Πρασιὰ, ενώ στη συνέχεια αυτής ακολουθούσαν Στειριὰ και Βραυρώνα.[2] Ο δήμος είχε ένα εξαιρετικό λιμάνι από το οποίο ξεκινούσε η ιερή πομπή κατά τις τοπικές εορτές. Ο δήμος των Πρασιών βρίσκεται στην περιοχή του σύγχρονου Μαρκόπουλου και έχει ταυτιστεί αρχαιολογικά σε τοποθεσία νότια του Πρασά και δυτικά από το Αυλάκι.[3]

Οι ερευνητές του 19ου αιώνα Ιάκωβος Ρίζος Ραγκαβής[4] και Διονύσιος Σουρμελής,[5] επίσης επιβεβαιώνουν τη διαχρονική ύπαρξη του δήμου στην περιοχή του σύγχρονου Πρασά, ο οποίος παλαιότερα αναφερόταν ως Μπρασάς ή το χωριό Πραστόν.

Στη σημερινή περιοχή του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, κατά την κλασική περίοδο, βρίσκονταν οι δήμοι Μυρρινούς (σημερινή Μερέντα), οι Πρασιές (Πρασάς ή Μπρασάς), η Στειρία (Ντρίβλια), η Κύθηρος (Λιγόρι), η Αγγελή (Αγγελίσι), οι Φιλαΐδες (περιοχή της Βραυρώνας), μαζί με το Ιερό της Αρτέμιδος στη Βραυρώνα.[6]